Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Banchieri Adriano (1568 - 1634)

Banchieri Adriano (1568 - 1634) 
  • Adriano Banchieri se narodil v Bologni. V roce 1587 se stal mnichem Benediktinského řádu, kde složil řádové sliby (r. 1590) a změnil si jméno z Tommaso na Adriano. Jedním z jeho učitelů v klášteře byl Gioseffo Guami, který silně ovlivnil jeho styl. Podobně jako Orazio Vecchi se zajímal o převod madrigalů do dramatické podoby. Byl jedním z průkopníků formy, která se nazývala madrigalová komedie - série madrigalů, které nebyly prováděny na jevišti, ale pokud byly zpívány za sebou, vyprávěly příběh. Dříve byla madrigalová komedie považována za jeden z důležitých předchůdců opery, ale většina současných hudebních vědců ji považuje za samostatný hudebně-dramatický žánr. Byl také významným skladatelem canzonet, které byly lehčí a velmi populární alternativou k madrigalu. Banchieri zreformoval notový zápis, systematicky používal taktové čáry a generálbasová čísla. Dále zavedl označení pro dynamiku piano a forte. Mezi lety 1605 a 1638 bylo vydáno nejméně šest edicí jeho varhanních skladeb l´Organo suonarino. Banchieriho poslední publikace byla Trattenimenti da vila z roku 1630. Mezi roky 1598 a 1608 napsal pět madrigalových komedií. Zemřel v roce 1634 v Bologni.