Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Carissimi Giacomo (1605 - 1674)

Carissimi Giacomo (1605 - 1674) 
  • NItalský skladatel Giacomo Carissimi se narodil v Marinu, vesničce v blízkosti Říma. Základním hudebním vzděláním prošel nejspíše jako zpěvák v chrámovém sboru. Ve svých dvaceti letech se stal kapelníkem v chrámu sv. Rufina v Assisi a v roce 1628 dosáhl již významného postavení v Římě jako kapelník chrámu sv. Apollináře, který patřil Collegiu Germanicu. Navzdory lákavým nabídkám zůstal Římu a tomuto chrámu věrný po celý život. V roce 1637 byl vysvěcen na kněze. V letech 1655 - 1656 byl rovněž kapelníkem na dvoře královny Kristiny Švédské, která v té době žila v Římě po své abdikaci. Proslul jako znamenitý hudební pedagog. Mezi jeho žáky patřili Marc-Antoine Charpentier, Johann Kaspar Kerll, Christoph Bemhard a patrně i Johann Philipp Krieger. Carissimi, jako pokračovatel v díle Monteverdiho, měl významný podíl na rozvoji recitativu. Završil i vývoj madrigalu, typické formy hudební renesance, který se jeho přičiněním transformoval do tvaru koncertní kantáty. Nejvíce však skladatele proslavila forma oratoria. Carissimi bývá často nazýván otcem oratoria, neboť byl prvním významným skladatelem této hudební formy. Svými díly stanovil formální pravidla, která byla téměř po dvě století respektována skladateli nejen baroka, ale i klasicismu. Zásluhou Carissimiho dostalo oratorium svůj název. První skladby tohoto druhu uvedli totiž Carissimi a Emilio de Cavalieri v oratoriu (modlitebně) chrámu sv. Marcella v Římě.