Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Corbett William (1680 - 1748)

Corbett William (1680 - 1748) 
  • Anglický instrumentalista, sběratel a skladatel William Corbett (1680 - 1748) se na londýnské hudební scéně uvedl nejdříve písněmi a mezihrami pro divadlo Lincoln's Inn Fields, kde byl zároveň zaměstnán jako houslista. Roku 1705 byl angažován Královniným divadlem na Haymarketu, na jehož scéně bylo během následujícího roku uvedeno celkem 11 repríz semi-opery "The British Enchanters, or No Magick like Love" /Britští kouzelníci aneb nad lásku kouzla není/, jejíž hudbu z větší části komponoval. Corbett působil také mimo hlavní město, např. v Nottinghamu během týdne her (1707 a 1709), nebo v Yorku při Soudním týdnu roku 1709. Byl velmi ceněn pro svou sólovou hru a často najímán jako hlavní atrakce benefičních koncertů, kde jako přirozený bavič s oblibou používal nezvyklé nástroje jako byla viola d'amore, arciliuto (oblá loutna) nebo mandolína.
  • Roku 1709 byl Corbett jmenován členem Královského orchestru, a i přes svůj pozdější 13 let trvající pobyt v zahraničí mu byla za místo královského hudebníka vyplácena mzda až do jeho smrti. Na čas se usadil v Itálii, kde založil sbírku hudebních nástrojů takové hodnoty, že se nevyhnul nařčení a pomluvám z toho, že financovat svou sběratelskou vášeň si může dovolit jen díky platu, který dostává jako špion nasazený na následníka trůnu. Sbírka obsahovala např. housle od Amatiho, Stradivariho, Magginiho, Gaspara da Saló, Albaniho a Stainera, mezi nimiž byly i kusy původně vlastněné Corellim a Torellim. I když Corbett rozprodal část svých hudebnin a nástrojů již roku 1724 a ještě jednou v roce 1741, nejcennější díl sbírky zůstal v jeho vlastnictví až do konce života. Ve své závěti Corbett sbírku odkázal fakultě Gresham College s tím, že za rentu 10 liber ročně bude o sbírku pečováno tak, aby mohla být vystavována a udržována v pořádku. Tomuto přání však nebylo vyhověno s odůvodněním, že fakulta nemá žádnou vhodnou místnost pro takovýto účel. Sbírka byla posléze roku 1751 rozprodána v aukci.
  • Po návratu do Anglie (1727), kdy obnovil svůj slib věrnosti majestátu vzhledem ke korunovaci krále Jiřího II., vydal svá concerta "Le bizzare universali", která byla komponována v novém slohu během cest po Itálii. Tento soubor koncertů obsahuje Corbettovy nejpůsobivější skladby, ve kterých obratným způsobem paroduje řadu hudebních stylů (slohů národních, místních, ale i styly konkrétních skladatelů). Skladby se vyznačují půvabným frázováním, melodickou nenuceností a silným rytmickým cítěním. Jeho jediným rozsáhlejším vokálním dílem je óda "Lost is my Love" /Ztracen ve své lásce/ pro sólový tenor a orchestr, včetně lesních rohů. Je také autorem 24 triových sonát a dalších komorních skladeb.