Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Finger Gottfried (1660 - 1730)

Finger Gottfried (1660 - 1730) 
  • Gottfried Finger (1660 - 1730) patří k dlouhé řadě skladatelů, kteří na širší oživení svého díla teprve čekají. Narodil se v Olomouci na Moravě. V mládí odcestoval do Anglie, kde působil v kapele Jamese II. Ta byla byla po tzv. "slavné revoluci" (1688 - 89) rozpuštěna, on však zůstal v Londýně, komponoval hudbu k "masques" a v roce 1693 uvedl úspěšnou Ódu na den sv. Cecílie. Kolem roku 1700 odjel z Anglie a sloužil postupně u královny Sofie-Charlotty pruské a vévody Karla Philippa falckého - neuburgského, jehož následoval do Innsbrucku, Düsseldorfu, Heidelbergu a Mannheimu. Poslední záznam o jeho hudební aktivitě byl nalezen v seznamu dvorní manheimské kapely z roku 1723.
  • Fingrovo dílo je ovlivněno především anglickým stylem. Je autorem několika oper a poměrně značného množství instrumentální hudby - sólových i triových sonát a suit.