Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Fischer Johann (1646 - 1716?)

 
  • Německý skladatel a houslista Johann Fischer (1646 - 1716?) již v chlapeckých letech studoval v Augsburgu u učitele Tobiase Kriegsdorfera. V roce 1661 odjel do Stuttgartu, kde studoval u Samuela Capricornuse. Po jeho smrti v roce 1665 odcestoval do Paříže a tam byl pět let zaměstnán jako opisovač u Jeana Battisty Lullyho. Poté se vrátil zpět přes Stuttgart do Augsburgu, kde působil jako chrámový hudebník. V roce 1683 přijal místo houslisty
    a skladatele v dvorní kapli v Ansbachu. V letech 1690 - 1697 byl zaměstnán v Mitau (dnešní Jelgava v Lotyšsku) u vévody Friedricha Casimira z Kurlandu. Později cestoval po celé Evropě, ucházel se o různá místa až se stal koncertním mistrem u vévody Friedricha Wilhelma Mecklenburga ve Schwerinu. Ke konci života dále měnil různá místa až skončil jako kapelník markraběte Philippa Wilhelma Brandenburgského.
  • Johann Fischer patřil mezi ty skladatele, kteří s úpěchem převáděli francouzský styl do německé hudby. Jeho hudba je svěží a originální, rozmanitého rytmu a harmonie.