Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Mancini Francesco (1672 - 1737)

Mancini Francesco (1672 - 1737) 
  • Italský hudební skladatel Francesco Mancini (1672 - 1737) zahájil studia v roce 1688 na Conservatorio di Santa Maria della Pieta, kde studoval hru na varhany. Když školu po šesti letech dokončil, byl zaměstnán jako varhaník. Na počátku osmnáctého století se dostává do služeb neapolského místodržícího a roku 1704 byl jmenován hlavním varhaníkem královské kaple. Na krátkou dobu mu byl udělen titul Maestro di cappella, ovšem roku 1708 byl navrácen zpět Alessandru Scarlattimu a Mancini se stává jeho zástupcem. V roce 1718 se Mancinimu dostává ujištění, že to bude právě on, kdo se ujme tohoto úřadu po Scarlattiho smrti. Roku 1720 se stává ředitelem Conservatorio di Santa Maria di Loreto, kde vychovává řadu skladatelů mladší generace. Roku 1725 konečně převzal úřad Maestro di cappella po A. Scarlattim, kde zůstal až do své smrti. Roku 1735 ho stihl infarkt a poslední dva roky svého života strávil Mancini napůl ochrnutý.
  • Jeho první známou skladbou je pastorální opera Il nodo sciolto e ligato dall'affetto, zkomponovaná pro Řím. Od roku 1702 se věnuje převážně skládání a aranžování oper. Hudebně nejproduktivnější etapou jeho života bylo období, kdy byl Scarlattiho zástupcem. Manciniho obohacení sakrální hudby je značné, o jeho popularitě svědčí například rozšíření jeho skladeb do všech významných hudebních knihoven v Evropě té doby. Přesto, že Mancini vpodstatě neopouštěl Neapol, styl jeho hudby zvláštním způsobem odráží jak prvky Scarlattiho gene-race, tak nadcházející éru rozšíření neapolské opery do celé Evropy.