Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Ropartz Joseph - Guy (1864 - 1955)

Ropartz Joseph - Guy (1864 - 1955) 
  • Francouzský skladatel Joseph - Guy Ropartz se narodil v rodině právníka. Jeho otec byl velmi kulturní člověk, a proto se už v útlém věku zajímal o umění. Nejdříve chtěl být spisovatelem, později však převládla hudba. Po otcově smrti odjel ze svého rodiště (Guingamp) do Paříže, kde studoval na konzervatoři harmonii a skladbu. Již ve třiceti letech (1894) se stal ředitelem konzervatoře v Nancy, kde jako vášnivý hudebník pozvedl výuku i místní symfonický orchestr na vysokou úroveň. Tento úspěch vedl k jeho pozdějšínu jmenování ředitele konzervatoře ve Strasburgu (1919). V roce 1929 odešel do důchodu na své bretaňské panství v Lanloup, kde komponoval až do své smrti. Zemřel 22. listopadu 1955 na sv. Cecílii, v den svátku hudby.
  • V jeho dílech je patrný vliv francouzských romantických skladatelů, především Césara Francka a Julese Masseneta. Je autorem pěti symfonií, šesti smyčcových kvartetů, opery "Le Pays" (Domov), Requiem a mnoha další vokální, orchestrální i komorní hudby.