Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Schmelzer Johann Heinrich (1623 - 1680)

Schmelzer Johann Heinrich (1623 - 1680)  Není známo, kdy J. H. Schmelzer přijel do Vídně, ani od koho získal své hudební vzdělání - je však pravděpodobné, že studoval u jednoho z učitelů na císařském dvoře (Antonio Bertali, Burkchardt Kugler nebo Giovanni Sansoni). Počátky jeho působení v dvorní kapele jsou datovány přibližně do let 1635-6, kde působil jako houslista a právě za hru na housle se mu dostalo velkého uznání a slávy. Oficiálně byl uveden do funkce dvorního houslisty až r. 1649. O dalších dvou desetiletích jeho života máme jen neúplné informace - je však pravděpodobné, že se věnoval kompoziční práci. Roku 1671 byl jmenován zástupcem kapelníka na císařském dvoře, ale vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu současného prvního kapelníka G.F.Sancese plnil většinu důležitých povinností. Těšil se velké oblibě císaře Leopolda I., který ho 14.června 1673 dokonce povýšil do šlechtického stavu.a k jeho jménu bylo přidán dědičný titul "von Ehrenreuf". Po Sancesově smrti r. 1679 dosáhl kýženého titulu hlavního kapelníka. Tohoto postu si však mnoho neužil, protože o rok později umírá v Praze na mor, před kterým původně uprchl společně s celým dvorem z Vídně.