Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
Zaplatit
Skladatelé

Autor:        Williams William (1675 - 1701)

 
  • Anglický hudební skladatel a instrumentalista WILLIAM WILLIAMS (1675 Londýn - 1701 Londýn) projevil nadání již v dětství, v deseti letech byl zapsán jako zpěvák na kůru při Westminster Abbey. Roku 1695 se stal mimořádným členem královské kapely, ale až po dvou letech mu byl za tuto práci přiznán plat. Po jeho předčasné smrti se konal benefiční koncert "K uctění památky Williama Williamse na pomoc jeho vdově a 3 dětem", kde byly provedeny nové skladby, z nichž některé složil právě Williams.
  • Z jeho díla je ceněn hlavně soubor šesti triových sonát zkomponovaných v anglicko-italském stylu. Liché sonáty jsou pro housle, sudé jsou určeny zobcovým flétnám, ale sám Williams k tomuto rozdělení dodal, že přetransponováním o tercii (flétnových sonát dolů a naopak) je možno skladby upravit pro příslušný nástroj. Je také autorem písní, které se vyznačují nápaditou harmonií a výrazným zpěvným rukopisem.