Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
395 - Corelli - Schickhardt

Náhled titulu - Corelli - Schickhardt - Sonata IV.Sonata IV. - flauto dolce I., II. (flauti traversi ad lib.), basso continuo
Largo - Allegro, Allegro, Grave Andante - Largo, Allegro

Corelliho Concerta grossa se již ve své době těšila veliké oblibě. Byla napsána původně pro dva koncertantní houslové hlasy s doprovodem smyčcového orchestru a continua. Nevšední virtuosita, melodičnost a harmonická rozmanitost zřejmě přiměla Schickhardta k přepracování těchto skladeb do triových sonát. Je však pozoruhodné, že se nejedná o pouhý přepis, Schickhardt jakoby vytváří nové dílo – skládá sonáty z různých částí Corelliho koncertů, mění tóniny, tempa, názvy i melodické linky sólových partů, až je někdy poměrně těžké původní hudbu vůbec objevit. Tento tvůrčí přístup je jistě velmi zajímavý a svědčí o jeho vyspělém kompozičním umění.
Sbírka sonát vyšla poprvé v Amsterodamu (nakladatel Jeanne Roger). Originál se nachází v Dánské královské knihovně pod signaturou Gieddes Samling III,1 mu 6208.0176 U96. Pří editaci, realizaci generálbasu a převodu do dnešní moderní notace jsem se snažil držet co nejvíce původní předlohy, včetně legát a dynamiky. Pouze trylky jsou většinou dopsány. Petr Zapletal 2008
Cena: 210 Kč. Počet kusů:

Náhled not [1] - Corelli - Schickhardt - Sonata IV.
Náhled not [2] - Corelli - Schickhardt - Sonata IV.
Náhled not [3] - Corelli - Schickhardt - Sonata IV.
Náhled not [4] - Corelli - Schickhardt - Sonata IV.