Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
403 - Corelli - Schickhardt

Náhled titulu - Corelli - Schickhardt - Sonata XII.Sonata XII. - flauto dolce I., II. (flauti traversi ad lib.), basso continuo
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Corelliho Concerta grossa se již ve své době těšila veliké oblibě. Byla napsána původně pro dva koncertantní houslové hlasy s doprovodem smyčcového orchestru a continua. Nevšední virtuosita, melodičnost a harmonická rozmanitost zřejmě přiměla Schickhardta k přepracování těchto skladeb do triových sonát. Je však pozoruhodné, že se nejedná o pouhý přepis, Schickhardt jakoby vytváří nové dílo – skládá sonáty z různých částí Corelliho koncertů, mění tóniny, tempa, názvy i melodické linky sólových partů, až je někdy poměrně těžké původní hudbu vůbec objevit. Tento tvůrčí přístup je jistě velmi zajímavý a svědčí o jeho vyspělém kompozičním umění.
Sbírka sonát vyšla poprvé v Amsterodamu (nakladatel Jeanne Roger). Originál se nachází v Dánské královské knihovně pod signaturou Gieddes Samling III,1 mu 6208.0176 U96. Pří editaci, realizaci generálbasu a převodu do dnešní moderní notace jsem se snažil držet co nejvíce původní předlohy, včetně legát a dynamiky. Pouze trylky jsou většinou dopsány. Petr Zapletal 2008
Cena: 252 Kč. Počet kusů:

Náhled not [1] - Corelli - Schickhardt - Sonata XII.
Náhled not [2] - Corelli - Schickhardt - Sonata XII.
Náhled not [3] - Corelli - Schickhardt - Sonata XII.
Náhled not [4] - Corelli - Schickhardt - Sonata XII.