Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
457 - Stamic Jan Václav (1717 - 1757)

Náhled titulu - Stamic Jan Václav (1717 - 1757) - Kvartet Es dur pro 4 klarinety (arr. Emil Drápela)Kvartet Es dur pro 4 klarinety (arr. Emil Drápela) - clarinetto I., II., III., IV.
Moderato, Adagio, Allegro

Kvartet Es dur, komponovaný původně pro 2 klarinety in B a dva lesní rohy in F, je historicky jedním z prvních pokusů o komorní literaturu pro klarinet v dnešním smyslu slova. Je určen ranému tříklapkovému modelu nástroje, dnes nazývanému barokní klarinet, pro nějž komponovali i Rameau, Telemann, Händel, Vivaldi a další barokní mistři. J. V. Stamic si jako jeden z prvních skladatelů, průkopníků klasického slohu, uvědomil velké tónové, výrazové i technické možností klarinetu. V mannheimském orchestru kolem roku 1750 obsadil poprvé dva klarinetisty jako stálé členy. Během Stamicova turné do Paříže (1754-55) byla na tamních slavných Concertes spirituels uvedena Stamicova symfonie avec clarinettes et cors de chasse s exponovanými klarinetovými party. Autor tehdy zkomponoval i koncert B dur pro klarinet, dnes považovaný za počátek koncertního repertoáru nástroje. Z období kolem roku 1755 pochází i tento kvartet. Mezi interprety, kteří hráli premiéru, byl německý klarinetista Valentin Roeser (Röser), jenž kvartet v roce 1764, sedm let po smrti Stamice, publikoval. Dílo od té doby nebylo vydáno tiskem, je pouze uveřejněno v muzikologické stati Alberta R. Rice The Baroque Clarinet (Clarendon Press, Oxford).
Úprava pro čtyři B-klarinety respektuje původní notový zápis vyjma skutečně nezbytných úprav basového hlasu vzhledem k rozsahovým možnostem nástroje. Třívětá skladba je typickou ukázkou přerodu hudebního baroka v klasicismus a v klarinetové úpravě se jistě stane vítaným obohacením instruktivního komorního repertoáru, zejména na základních uměleckých školách.).
Emil Drápela
Cena: 252 Kč. Počet kusů:

Náhled not [1] - Stamic Jan Václav (1717 - 1757) - Kvartet Es dur pro 4 klarinety (arr. Emil Drápela)
Náhled not [2] - Stamic Jan Václav (1717 - 1757) - Kvartet Es dur pro 4 klarinety (arr. Emil Drápela)
Náhled not [3] - Stamic Jan Václav (1717 - 1757) - Kvartet Es dur pro 4 klarinety (arr. Emil Drápela)