Nákupní košík:

0 Ks
Celkem:

0 Kč
636 - Kotlár Miroslav (*1949)

Náhled titulu - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první dílŠkola hry na klarinet první díl - clarinetto
První díl Školy hry pro klarinet je určen pro začátečníky a je vhodný především pro žáky do 3. ročníku základní umělecké školy. Škola již předpokládá průpravu na zobcovou flétnu, tzn. žák je seznámen s dýcháním, rytmem, hodnotou not a se základy hudební nauky. Tato hudební škola může sloužit i pro vyspělejší hráče k dalšímu zdokonalování techniky i zvuku tónu. Při cvičeních, ve kterých se střídá legato a staccato, si žáci denně prověřují přesnost rytmického cítění a souhry prstů s jazykem.
Při zpracování učebnice jsem vycházel z dlouhodobé praxe výuky na ZUŠ. Pro každý nový hmat jsem vytvořil dostatečné množství cvičení za účelem praktického (přirozeného) osvojení nových tónů. Každá lekce je označena číslem a má celkem 4 strany, přičemž na konci lekce jsou zařazeny lidové písně spíše jednoduššího charakteru.
Při studiu této hudební školy doporučuji přítomnost učitele, který žáka metodicky vede při procvičování jednotlivých etud. Komentáře k jednotlivým cvičením a místa nadechování ponechávám na individuálním uvážení a zkušenostech učitelů.
Tato Škola hry pro klarinet byla konzultována s dlouholetým klarinetistou libereckého Divadla F. X. Šaldy a učitelem základní umělecké školy v Liberci – Miroslavem Tipkem, dále členem libereckého Divadla F. X. Šaldy, dirigentem a učitelem na ZUŠ v Liberci – Grazianem Sanvitem a s učitelem na ZUŠ v Liberci Danešem Drábkem. Všem zmíněným tímto děkuji za cenné připomínky
Miroslav Kotlár
Cena: 324 Kč. Počet kusů:

Náhled not [1] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [2] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [3] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [4] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [5] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [6] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [7] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [8] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [9] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [10] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [11] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [12] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [13] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [14] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [15] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl
Náhled not [16] - Kotlár Miroslav (*1949) - Škola hry na klarinet první díl